Breaking News

Đẳng cấp cà phê Việt

[ux_banner height=”100%” height__sm=”540px” bg=”103″ bg_pos=”48% 51%”] [text_box width__sm=”72″ padding=”25px 15px 20px 15px” position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgba(23, 23, 23, 0.77)” border=”0px 0px 0px 0px”]

The best coffee place in Viet Nam

Coffee has always been a significant part of my life. For me, it’s a chance to start my day and gather my thoughts – It’s a fuel for my creative process

[/text_box] [/ux_banner] [section padding=”50px” padding__sm=”0px”] [row h_align=”center”] [col span=”8″ span__sm=”9″ align=”center”] [gap height=”70px”]

viva house coffee

Cà phê thương hiệu Việt

Cà phê không sặc sỡ để gây sự chú ý, không ngọt ngào để “xu nịnh cảm xúc”, mà nó tồn tại để mang lại cho chúng ta một kho tàng cần khám phá, một người dẫn lối để đi đến sự thanh tịnh.

[/col] [/row] [/section] [section] [row style=”small”] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”290px” bg=”118″] [/ux_banner] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_banner height=”290px” bg=”123″ bg_pos=”100% 9%”] [/ux_banner] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_banner height=”290px” bg=”119″ bg_pos=”62% 49%”] [/ux_banner] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”290px” bg=”107″] [/ux_banner] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_banner height=”290px” bg=”120″] [/ux_banner] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_banner height=”290px” bg=”102″] [/ux_banner] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_banner height=”290px” bg=”121″] [/ux_banner] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_banner height=”290px” bg=”122″] [/ux_banner] [/col] [/row] [/section] [section padding=”50px” padding__sm=”20px”] [row style=”large” col_style=”divided” h_align=”center”] [col span=”4″ span__sm=”9″] [featured_box img=”113″ pos=”center” title=”Freshly brewed”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Incit dollorem faceatquas doloris maximaxim et et. Volorep tatectorae invendi oribusae consequost cum quibus doluptatem.

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”8″] [featured_box img=”112″ pos=”center” title=”To go”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Incit dollorem faceatquas doloris maximaxim et et. Volorep tatectorae invendi oribusae consequost cum quibus doluptatem.

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”9″] [featured_box img=”114″ pos=”center” title=”Cold Drinks”]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Incit dollorem faceatquas doloris maximaxim et et. Volorep tatectorae invendi oribusae consequost cum quibus doluptatem.

[/featured_box] [/col] [/row] [gap] [/section] [section bg=”{{{8980}}}” bg_overlay=”rgba(142, 66, 56, 0.88)” dark=”true” padding=”50px”] [gap height=”50px”] [row style=”large” h_align=”center”] [col span=”6″ span__sm=”9″]

Cappuccino

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

[/col] [col span=”6″ span__sm=”9″]

Cafe mocha

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

[/col] [/row] [row style=”large” h_align=”center”] [col span=”6″ span__sm=”9″]

espresso

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

[/col] [col span=”6″ span__sm=”9″]

Cafe latte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

[/col] [/row] [row style=”large” h_align=”center”] [col span=”6″ span__sm=”9″]

americano

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

[/col] [col span=”6″ span__sm=”9″]

today’s brew

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

[/col] [/row] [/section] [section padding=”80px” padding__sm=”0px”] [gap height=”20px”] [ux_banner_grid height=”757″] [col_grid span=”6″ height=”1-2″] [ux_banner height=”500px” bg=”{{{8980}}}” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.4)” hover=”zoom”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″] [gap height=”10px”]

our stores

[gap height=”5px”] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”6″ height=”1-3″] [ux_banner height=”500px” bg=”{{{8982}}}” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.4)” hover=”zoom”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″] [gap height=”10px”]

space

[gap height=”5px”] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”6″ height=”1-2″] [ux_banner height=”500px” bg=”{{{8974}}}” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.4)” hover=”zoom”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″] [gap height=”10px”]

coffee shop

[gap height=”5px”] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”6″ height=”1-3″] [ux_banner height=”500px” bg=”{{{8975}}}” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.4)” hover=”zoom”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″] [gap height=”10px”]

social

[gap height=”5px”] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”6″ height=”1-3″] [ux_banner height=”500px” bg=”116″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.4)” bg_pos=”57% 90%” hover=”zoom”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″] [gap height=”10px”]

Latest news

[gap height=”5px”] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”6″ height=”1-3″] [ux_banner height=”500px” bg=”104″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.4)” hover=”zoom”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″] [gap height=”10px”] [ux_image id=”111″ width=”17″]

wifi hot spot

[gap height=”5px”] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [/ux_banner_grid] [/section] [ux_banner height=”500px” height__sm=”350px” bg=”115″ bg_overlay=”rgba(142, 66, 56, 0.88)”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[contact-form-7 404 "Not Found"] [/text_box] [/ux_banner]